Tek Albalight do te gjeni Llambate ndryshme, nga  versionet e thjeshta elektrike, llamba me halogjen apo me filament LED.

Nese kerkoni produkte cilesore Albalight jua siguron ato.Cdo Llambaapo produkt tjeter elektrik eshte produkt i prodhuar sipas standarteve Italiane.

Albalight sh.p.k sjell produkte cilesore te prodhuara ne Itali per tregun Europian.

Tregu i produkteve elektrike duke filluar qe nga produktet e vogla , nga portollambat  apo produkte tjera eshte i mbingarkuar me produkte jo cilesore per kete arsye Albalight ka marre si persiper qe te sjelle ne tregun Shqiptar produkte te prodhuara sipas standarteve te EU .

Albalight sjell pran jush portollama, Llamba ,Ndricuesa, Ndricues Karburantesh Ndricues Rruge, Ndricues Toke ,Panele ,  Profile AluminiProzhektor Sensor Shirita LED ,Spote Transformator dhe cdo produkt tjeter sipas standarteve Europiane